100 år sedan Einsteins teorier bekräftades

1:40 min

Nu i maj är det 100 år sedan forskare första gången kunde visa att Einsteins allmänna relativitetsteori höll.

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, förklarar mer:

– Den 29 maj 1919 inträffade en total solförmörkelse, och det var vad man behövde för att kunna testa Einsteins allmänna relativitetsteori och dess förutsägelse av hur ljus böjer av nära något stort och tungt, säger han.

Om ljuset från en stjärna på sin väg hit passerar solen, då borde ljuset böjas av så att stjärnan ser ut att ligga lite på fel ställe. Och för att kunna titta på en stjärna i det läget måste man passa på när solen skyms av månen.

Så var tanken när två forskarteam från Storbritannien reste till Brasilien och till ön Principe utanför Afrikas kust, där solförmörkelsen var total. Och när de jämförde med hur de såg samma stjärnor när solen inte var i vägen, ja då såg de den skillnad de sökte.

Även enligt Newtons beskrivning skulle det finnas en liten skillnad, men samma som den Einsteins teori förutsa.

– Sen ska man tillägga att de här mätningarna inte var jättebra genomförda, utan det fanns stora osäkerheter. Men man drog ändå slutsatsen att det var i linje med Einstein, säger Ulf Danielsson.

Det tog tid att analysera data, och först framåt hösten 1919 offentliggjordes resultatet: Nu fanns belägg för Einsteins fyra år gamla allmänna relativitetsteori.

– Och i och med att det inträffade blev Einstein mer eller mindre berömd över en natt eftersom de stora tidningarna världen över plockade upp det här, säger Ulf Danielsson.