Skolinspektionen

"Homosexualitet är en sjukdom" – kristen skola anmäls

1:10 min

Föräldrarna till en mellanstadieelev har anmält en kristen skola för kränkande behandling och de skriver också att skolans egna religiösa regler prioriteras framför skollagstiftningen.

Enligt anmälan ska det länge varit konflikter mellan olika elever och föräldrarna till en elev ska ha uppmärksammat det här, men menar att det inte har lett till något utan eleven ska ha känt sig utfryst och till slut inte velat gå till skolan.

I anmälan till skolinspektionen skriver föräldrarna också att det råder en tystnadskultur på skolan, egna religiösa regler ska prioriteras framför skollagstiftningen. Personal ska också ha sagt inför elever att homosexualitet är en sjukdom och fel enligt Bibeln, och att yoga öppnar för onda gudar.

Skolinspektionen har begärt in yttrande ifrån den kristna skolan och P4 Jönköping har sökt skolans rektor, men denne vill i dagsläget inte lämna några kommentarer.