Tyskland ökar försvarsutgifter med fem miljarder euro

1:59 min

Tyskland ökar i år sina försvarsutgifter med drygt fem miljarder euro - motsvarande drygt 50 miljarder kronor. Det är den största ökningen sedan kalla krigets slut.

Från USA har kritiken varit hård mot Nato-partnern Tyskland för att inte lägga mer pengar på försvaret.

Den tyska regeringen har just rapporterat till Nato sina aktuella kostnader för militären och andra utgifter som är relevanta för samarbetet inom försvarsalliansen. Den totala summan på drygt 47 miljarder euro är tio procent högre än förra året, vilket innebär den största ökningen på flera decennier.

Räknat i andel av BNP är det en ökning från 1,23 till 1,38 procent av Tysklands bruttonationalprodukt. Så trots ökningen är det en bra bit kvar till 2 procentsmålet som Nato-medlemmarna har satt till år 2024.

Sedan flera år, och under flera presidenter har USA kritiserat Tyskland för att inte lägga mer pengar på försvaret. Donald Trump har skruvat upp tonläget några varv och nyligen hördes den omstridde USA-ambassadören i Berlin i en av sina återkommande verbala angrepp på den tyska regeringen som han anklagade för hyckleri.

Från tysk sida betonas att Nato-överenskommelsen är en ambition, inte ett absolut löfte. Försvarsministern har förklarat att 1,5 procent är realistiskt till år 2024 och därefter ska man fortsätta sträva mot tvåprocentsmålet.

Under kalla kriget var det delade Tyskland den fysiska frontlinjen mellan det ideologiska öst och väst. Den tyska återföreningen för 30 år sedan innebar också vad man här kallar fredsutdelningen - i form av minskade försvarsutgifter.

Här finns en stark opinion, som med hänvisning till Tysklands historia, vänder sig mot upprustning. Men sedan flera år ökar omvärldens krav på det ekonomiskt starka Tyskland att spela en mer aktiv roll på den internationella scenen, både politiskt och militärt.