Hård sekretess i psykiatrin drabbar anhöriga

11 min

Det är samma lagar som gäller både den vanliga vården och psykiatrin. Men för psykiatrin kan sekretessen få större konsekvenser för de anhöriga. I botten ligger gamla fördomar om psykisk ohälsa.

På Bräcke Diakoni i Göteborg försöker man nu hitta vägar för att bättre stötta anhöriga och därmed kanske också stärka vården.