Har tappat i värde

Kronfallet "en kamp" för importbolagen

1:46 min

Den svenska kronans fall drabbar många importbolag hårt. Men det kan vara en verklighet de måste vänja sig vid, menar Mattias Sundling, strateg på Danske bank.

Viola Harrysson driver ett inredningsföretag som köper in möbler från Danmark och Italien – och i samma takt som kronan har tappat i värde har hennes kostnader ökat till en ohållbar nivå.

– Om det fortsätter som nu ser jag inte hur jag ska kunna fortsätta. Vi blir inte konkurrensmässiga längre, säger hon.

Kronan har tappat stort i värde, både mot dollarn och euron och flera andra valutor. En förklaring är Riksbankens minusränta som får investerare att flytta sitt kapital till andra länder för att få ränta på pengarna.

Men Mattias Sundling, strateg på Danske bank, menar att de gamla förklaringsmodellerna inte längre riktigt håller. Och att man därför inte heller kan säga att kronan är orimligt lågt värderad nu.

– Det som man traditionellt sett brukat peka på som ett argument för att kronan varit undervärderad är att vi haft jättestora överskott i handelsbalans och bytesbalans. Men det har vi inte längre. Det antyder att kronan inte är så undervärderad som man skulle kunna tro, säger han.

Är det här det nya normala?

– Det skulle kunna vara det.

Man ska med andra ord inte ta för givet att kronan kommer att stärkas, som många andra ekonomer utgår ifrån - och som också är vad Viola Harrysson och bolaget Studio Forma i Växjö hoppas på. För som det är nu är kalkylen svår att få ihop utan att höja priserna för mycket.

– Vi får justera, justera, justera, men mina kunder säger "nej det här blir för dyrt". Det här är en kamp som påverkar mig extremt mycket, säger hon.