Miljö

Stor minskning av miljögift i Östersjölax

2:00 min

Halterna av miljögiftet dioxin i Östersjölax har i många år legat långt över det internationella gränsvärdet, men den senaste provtagningen visade på en stor minskning.

Resultatet förvånar Livsmedelsverket.

– Någonting har hänt i ekosystemet så att halterna har sjunkit drastiskt. Vad det beror på vet vi inte, säger Petra Bergkvist som är statsinspektör på Livsmedelsverket.

Dioxin är ett mycket giftigt ämne som är hormonstörande, påverkar hjärnan och reproduktionssystemet. Dessutom är dioxin cancerframkallande. Det är ett gift som lagras i kroppen länge - i flera 10-tals år - och vandrar uppåt i näringskedjan.

Tidigare har proverna på Östersjölax legat högt över gränsvärdet på 6,5 pikogram per gram fiskkött. Vissa år har Östersjölaxen haft halter upp mot 15 pikogram.

Men de senaste proverna på lax från Luleälven och Ångermanälven visar på mer än en halvering av dioxinhalterna, som nu en bit under gränsvärdet.

Resultaten bekräftar prover tagna tidigare i år av lax fångad i Bottenhavet och Bottenviken, uppger TT.

Men det förändrar inte de kostråd som finns.

– Nej, vi behåller kostråden tills vi vet att vi med säkerhet kan lätta på dem. Feta fiskar bör man inte äta mer än 2-3 gånger per år om man är ung kvinna som någon gång vill ha barn, eller om man är gravid, säger Petra Bergkvist.