EU:s socialfond

Svensk livsmedelsnäring hoppas på stöd från EU

1:59 min

Svensk livsmedelsnäring hoppas få ett lyft med hjälp av mångbiljonbelopp från EUs socialfond. Fast socialfondens pengar fördelas ojämnt över landet, visar Sveriges Radios sammanställning.

Grönsaksodlaren Marcus Söderlind startar traktorn på sin gård utanför Habo vid Vätterns västra strand.

– Det har blivit svårare att få arbetskraft till den här säsongsbetonade trädgårdsnäringen.

Nu under högsäsong är Marcus Söderlind beroende av att skolungdomar jobbar extra här vid hans ekologiska grönsaksodling.

Inom svenskt lantbruk och livsmedelsindustri har 8 av 10 företag svårt att hitta rätt arbetskraft, enligt en färsk undersökning.

Det EU-finansierade projektet "Mer mat, fler jobb" försöker ta tag i det här problemet, bland annat genom att erbjuda kompetensutbildning och matchning av ny arbetskraft.

Anders Johannesson, projektledare på LRF, ser det som motiverat att skattebetalarna via EU-budgeten i just det här fallet ska betala för utvecklingen hos privata företag inom livsmedelsnäringen.

– Livsmedelsförsörjningen måste öka i Sverige, det är så viktigt att till och med riksdagen har bestämt att den ska öka. Då satsar man en stor slant med pengar för att bistå i den utvecklingen.

Mer mat, fler jobb är ett av nästan 500 svenska arbetsmarknadsprojekt som åren 2015-2018 fick beslut om totalt 4,8 miljarder kronor från Europeiska socialfonden.

Men pengarna fördelas ojämnt över landet, visar en sammanställning som Sveriges Radio har gjort. 40 procent av socialfondspengarna hamnar i Stockholms län, vilket delvis beror på att flera myndigheter och organisationer som får stora bidrag har sina huvudkontor där.

Räknat per invånare går mest pengar från socialfonden till projekt i Jämtlands och Stockholms län, nästan fyra gånger så mycket som till Jönköpings län i botten av fördelningstabellen.

Nyligen avslöjade Dagens Nyheter misstänkta regelbrott hos den myndighet som fördelar socialfondens pengar i Sverige. ESF-rådet, som det heter, ska på felaktigt sätt ha använt ett EU-projekt till att finansiera myndighetens egna kommunikationsinsatser.