EU-bidragen

Arbetsmarknad och sociala frågor är EU-valets stridsfrågor

8:35 min
  • EU bidrar, via sin socialfond, med miljarder till svenska arbetsmarknadssatsningar.
  • Samtidigt har misstänkta oegentligheter avslöjats hos den svenska myndighet som fördelar pengar från Europeiska socialfonden.
  • Vår reporter har besökt en tomatodlare i skånska Viken.