Intern rapport

Sämre stöd efter nedskärningar på Arbetsförmedlingen

1:24 min

Efter stora neddragningar börjar Arbetsförmedlingen bli sämre på att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden att få jobb, enligt en intern rapport.

– Det stämmer. Dels har vi fått mindre pengar att göra saker, det vill säga programmedel, till exempel budget för olika typer av anställningsstöd. Vi har också fått mindre pengar till praktik och sådana saker och det gör ju att man inte kommer ut lika mycket i jobb, säger Christina Storm Wiklander som är chef för Arbetsförmedlingen i norra Sverige.

Det är framförallt bland långtidsarbetslösa och personer med en funktionsnedsättning som andelen som fått ett jobb eller påbörjat studier har minskat under årets första kvartal, i jämförelse med motsvarande period året innan.

Den främsta orsaken är enligt Arbetsförmedlingen den kraftigt minskade budgeten för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till de arbetslösa. Men även de pågående personalneddragningarna slår enligt Christina Storm Wiklander hårt mot de som står längst från arbetsmarknaden och som ofta behöver mer stöd.

– Det är de som gått väldigt länge arbetslösa, mer än 36 månader, det är personer med kort utbildning, ingen gymnasieutbildning, det kan vara personer som är väldigt språksvaga och det kan vara personer som har någon form av funktionshinder som gör att de inte kommer ut på arbetsmarknaden enkelt. Så det är de som står allra längst bort.

I år ska antalet anställda minska med 2 900 personer. Även antalet lokala kontor ska minska med hälften.

I den interna rapporten skriver Arbetsförmedlingen att resultaten, och hjälpen till de arbetslösa, ytterligare kan komma att påverkas negativt, i takt med att neddragningarna får genomförs fullt ut.

– Det kommer att hända, absolut. Men som sagt, vi måste bli bättre på att prioritera de som står allra längst bort. Men resultaten tror jag också kommer sänkas lite mer.

Även när det gäller att ge insatser till de arbetssökande så kommer Arbetsförmedlingen till följd av neddragningarna att prioritera de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden, något som Christina Storm Wiklander medger riskerar att leda till att personer som ännu inte varit arbetslösa länge kan hamna i långtidsarbetslöshet.

– Det kan få den effekten att långtidsarbetslösheten kan öka, det kan det få. Men vad jag också vill säga är att det här är en övergångsperiod för vi ska ha ett nytt system som är fullt utbyggt år 2021 och då kommer fristående aktörer komma in och göra det jobbet och då har vi en helt annan situation, så det här är ju vad vi kallar för glappet, under 1,5 år. Då kan det kanske bli sämre innan det blir bättre igen, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i norra Sverige.