Biologiska mångfaldens dag

7:10 min
  • I dag är Biologiska mångfaldens dag, en dag instiftad av FN för att påminna om hur viktig artrikedomen är för allt liv på jorden.
  • För bara ett par veckor sedan kom en FN-rapport som visade att en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning.
  • Hör Anna Persson, forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet om hur en vanlig trädgård kan bidra till den biologiska mångfalden.