Allvarligt vattenläge inför sommaren

2:04 min

Den senaste tidens brist på nederbörd gör att vattenläget troligtvis kommer att bli ansträngt till sommaren i delar av landet.

Det här visar Sveriges geologiska undersökning, SGU:s senaste sammanställning som presenteras idag.

– Framförallt är det i delar av Götaland och Svealand där vi fortsätter att ha en situation som inte är särskilt bra, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

Hur illa är det då?

– Ja, det kommer att påverka vattenförsörjningen och det gäller de som har egen brunn men det finns också en risk för påverkan på den kommunala vattenförsörjningen.

I de små magasinen, där de personer som har enskilda brunnar tar sitt vatten ifrån, har grundvattnet sjunkit kraftigt under april och det framförallt i stora delar av östra Götaland och Svealand där nivåerna nu är mycket under de normala.

Även i de stora magasinen, där hälften av de som har kommunal grundvatten får sitt vatten ifrån, ligger nivåerna mycket under det normala i delar av landet.

Här finns sedan flera år tillbaka ett nederbördsunderskott och nivåerna har också sjunkit under flera månader, framförallt i östra Svealand, norra Götaland och på Gotland. Bristen på nederbörd under april månad gör inte heller situationen bättre.

Sala är en av få kommuner som är helt beroende av grundvattnet till sin dricksvattenförsörjning. Där har man aldrig tidigare haft så låga grundvattennivåer vilket är bekymmersamt inför sommaren, säger Åsa Kling, chef på samhällstekniska enheten.

– Att gå in med så här historiskt låga nivåer, det gör ju att vi är jätteoroliga.

SGU rekommenderar nu både kommuner och enskilda brunnsägare att hålla koll på läget:

– Situationen har ju försämras gradvis under de senaste månaderna så det finns all anledning att iaktta försiktighet och vara ytterst observant och vara beredd på att vidta åtgärder, säger Bo Thunholm på SGU.

Finns det någon möjlighet att det regn som kommer nu kan göra situationen bättre?

– Den möjligheten finns alltid men nu när värmen har kommit och växtsäsongen har startat så krävs det väldigt stora nederbördsmängder för att man ska få en betydande grundvattenbildning.