Lördag 25 maj 2019

Koll på fladdermöss - hur de flyttar, snackar, jagar och sover

Vi sänder hela programmet från Göhalvön sydost om Ronneby i Blekinge. Vid Göholms gods finns projektet Batlife Swedens station som sedan förra året följer fladdermössen dygnet runt. På så sätt hoppas forskarna få fram ny kunskap om fladdermössen - som när de går i dvala och hur mycket de flyttar, till exempel.

Söder om Göholm ligger Gö naturreservat, ett eklandskap med hög artrikedom. Här trivs fladdermöss och många andra växter och djur.

I programmet medverkar fladdermusexperterna Lara Millon och Alexander Eriksson, samt Maria Strand från Länsstyrelsen Blekinge.

Reporter är Josefin Nilsson och programledare Jenny Berntson Djurvall.