Kartläggning av fästingar

5:30 min
  • Forskarna på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill ha hjälp av allmänheten att kartlägga fästingar i Sverige.
  • Det är främst ovanliga fästingar, som den så kallade monsterfästingen som hittades förra året. 
  • Hör Ann Albhin, laborator vid SVA och professor vid Lantbruksuniversitet, SLU.