Grafik: Opinionsundersökning EU-valet maj 2019

Enligt undersökningen beräknas valdeltagandet till 53,5 %.