kollektivtrafik

Gotlandsbuss överklagar upphandlingen

1:19 min

Företaget Gotlandsbuss vill att kammarrätten beslutar att bussupphandlingen på Gotland ska göras om.

I onsdags beslutade regionen att ge Bergkvarabuss AB uppdraget att köra både skolskjutsar och kollektivtrafikbussar på Gotland från juni 2020.

Gotlandsbuss har tidigare överklagat villkoren för upphandlingen, men har inte fått gehör i förvaltningsrätten. På torsdagen lämnade bolaget in en överklagan till förvaltningsrätten där man tycker att förvaltningsrätten dömt fel.

Gotlandsbuss anser bland annat att regionen inte hållit sig till de regler som gäller för offentlig upphandling, bland annat vad gäller sekretess kring anbudsgivningen.