Metoo

Efter metoo – förändrad attityd hos unga män

2:02 min

Unga män reflekterar allt mer kring sitt beteende under alkoholpåverkan efter metoo-rörelsen 2017. Det visar en ny rapport.

Metoo-debatten har fått unga män att reflektera mer kring hur de beter sig när de är alkoholpåverkade. Det visar en rapport från IQ-initiativet som är ett dotterbolag till Systembolaget. Samtidigt uppger nästan var femte kvinna i rapporten att de blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp av en påverkad person.

Amanda Sköld i Malmö är en av de kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier i samband med alkohol.

– Ja, jag har själv blivit utsatt för det, och tror det är väldigt vanligt idag tyvärr. Det är inte onormalt att det händer.

Drygt 1 000 unga mellan 18 och 25 har svarat på frågor om alkohol, sex och relationer. Det framgår tydligt att det ser olika ut för män och kvinnor. 60 procent av kvinnorna har blivit utsatta för trakasserier, oftast av berusade män. Nästan var femte kvinna har utsatts för sexuella övergrepp av en berusad person. Motsvarande siffra för männen är fyra procent.

– Alkohol, sex och relationer är en fråga som handlar om jämställdhet, och att alkohol får aldrig vara en ursäkt för dåligt beteende. Vi har alla ett ansvar för att sluta använda ursäkten "han var så full", och måste våga prata om de här frågorna, våga ifrågasätta beteenden som inte är okej, men jätteviktigt att också lyfta det positiva, som är att många fler unga män har reflekterat över sitt beteende efter metoo-debatten, säger Karin Hagman, vd för IQ-initiativet, som har beställt rapporten.

Mer än en tredjedel av männen säger att de reflekterat mer över sitt beteende på fyllan efter metoo-debatten.

– Ja det är klart när det är något så stort som man är omringad av hela tiden och läser om hela tiden så reflekterar man ju över sig själv så ja jag har reflekterat över det, men inte riktigt kommit fram till något, säger Oskar Hellén.