نظر سنجی در آستانه‌ی انتخابات: مودرات پیش و چپ عقب رفته است

3:21 min

دو روز پیش از برگزاری انتخابات اتحادیه‌ی اروپا نظر سنجی موسسه نوووس حاکی از این است که پشتیبانی ازحزب مودرات افزایش یافته و پشتیبانی از حزب چپ کاهش یافته است.

مدیر عامل موسسه‌ی نوووس، توربیورن شوستروم در این زمینه می‌گوید که به نظر می‌‌رسد که حزب مودرات توانسته است در پایان مبارزات انتخاباتی شماری از هواداران دو حزب دموکرات مسیحی و دموکرات‌های سوئد را به سوی خود بکشاند و موفق شود که ۱۵ و ۹ دهم درصد رای ها را در این نظر سنجی از آن خود کند.

اگر حزب مودرات در انتخابات نیز همین رای را بیاورد شمار نمایندگان آن در پارلمان اروپا ۳ نفر خواهد بود یعنی تغییری در تعداد نمایندگان این حزب به وجود نخواهد آمد.

از سوی دیگر حزب چپ نسبت به یک ماه پیش عقب رفت جشم گیری نشان می‌دهد و با کاهشی چهار درصدی، در نظر سنجی کنونی موسسه‌ی نوووس توانسته است ۷ و ۲ دهم درصد رای بیاورد . با وجود این حزب چپ نسبت به انتخابات قبلی پیش رفته و اگر در انتخابات روز یکشنبه نیز همین هفت و خرده‌ای  درصد آرا را از آن خود کند شمار نمایندگان آن در پارلمان اروپا چهارنفر خواهد بود و به این ترتیب یک تن به تعداد کنونی نماندگان آن افزوده خواهد شد.

فردریک فورتنباخ، مفسر سیاست داخلی رادیو ملی سوئد، در مورد عوامل پیشرفت حزب مودرات و عقب رفت حزب چپ می‌گوید که احتمالا موضوع های مورد تاکید حزب مودرات یعنی مسایل امنیتی و مبارزه با بزهکاری و این گونه مسائل مورد توجه دارندگان حق رای قرار گرفته و عدم تاکید بر اینگونه مسائل توسط حزب چپ به علاقه مندی کمتری انجامیده است.

این نظر سنجی نیز نشانگر پیشرفت دو حزب دیگر یعنی حزب دموکرات مسیحی و حزب دموکرات ‌های سوئد در افکار عمومی نسبت به انتخابات پیشین اتحادیه‌ی اروپاست. حزب دموکرات مسیحی نزدیک به ده درصد آرا را به دست آورده و حزب دموکرات های سوئد، بیش از ۱۶ درصد آرا را از آن خود کرده است که اگر همین نتایج در انتخابات روز یکشنبه نیز به دست آید، حزب دموکرات مسیحی ۲ نماینده و حزب دموکرات‌های سوئد ۴ نماینده در پارلمان اروپا خواهند داشت. حزب محیط زیست با اندکی بیش از ۱۰ درصد ۲ کرسی از چهار کرسی خود را از دست می‍دهد.

حزب لیبرال مطابق این نظر سنجی ۵ و ۲ دهم درصد آ را را کسب کرده که به معنی داشتن یک نماینده در پارلمان اتحادیه‌ی اروپاست و حزب سوسیال دموکرا ت که اندکی بیش از ۲۳ درصد آرا را به دست آورده می تواند پنج نماینده در پارلمان اتحادیه اروپا داشته باشد. حزب سنتر نیز با کسب اندکی بیش از ۸ درصد آرا خواهد توانست دو نماینده در پارلمان اتحادیه اروپا داشته باشد یعنی شمار نمایندگان این حزب از یک نفر به دونفر افزایش خواهد یافت. و بالاخره حزب ابتکار فمینیستی که یک و یک دهم آرا را به دست آورده نمی تواند نماینده‌ای داشته باشد.

بنا بر نظر سنجی نوووس، در این انتخابات اندکی بیش از ۵۰ درصد حایزان حق رای شرکت خواهند داشت.