Fladdermössens ultraljud spelas in i Göholm

1:13 min

I Göholm sydost om Ronneby finns det sedan förra året en fladdermusstation.

Dygnet runt lyssnar den av de ultraljud som fladdermössen skickar ut när de rör sig i området.

Projektet heter Batlife Sweden och arbetar för att ta reda på mer om fladdermössen rör sig och flyttar runt.

Platsen är ingen slump då det har visat sig att fladdermössen trivs bra här och att en stor del av Sveriges 19 fladdermusarter hittats i området.

I princip handlar det om en stor mikrofon är som är uppsatt vid Göholms gods, berättar fladdermusexperten Lara Millon.

Den spelar in varje natt mellan april och december. Här har fjorton av de nitton svenska fladdermusarterna påträffats och det finns en variation av olika habitat. Lövskog, gamla träd och vatten men även mer öppna habitat, säger Lara Millon.

På lördagsmorgonen 06.10 sänder Naturmorgon i P1 sitt program från Göholm.