FN: Ryssland måste frige gripna sjömän

1:21 min

Ryssland måste omedelbart frige 24 ukrainska sjömän och lämna tillbaka tre beslagtagna ukrainska marinfartyg. Det är utslaget i FN:s havsrättstribunal idag.

Sjömännen togs alla till fånga när Ryssland i november förra året med en blå tanker blockerade det lilla trånga Kertjsundet vid det av Ryssland annekterade Krim.

Tre ukrainska fartyg försökte passera sundet men besköts, bordades och besättningen togs till fånga. Sedan dess har de suttit fängslade i Moskva.

Internationella havsrättsdomstolen är den domstol som ska lösa tvister, där FN:s havsrättskonvention gäller, och som uppstår till havs mellan stater.
De skriver nu i sitt beslut att Ryssland omgående ska lämna tillbaka alla de tre fartygen och släppa de 24 sjömännen. 19 domare stod bakom domen, enbart den ryska domaren hade en annan åsikt.

Ryssland hävdar å sin sida att den här domstolen inte alls har rätt att bedöma den här konflikten som de ser som "militär" och deltog inte ens i förhandlingarna.

Ryska UD skriver i ett pressmeddelande att man avser att fortsätta försvara sin position.