Forskning om skogens olika värden

1:56 min

Vilka olika värden kan skogen ha för olika typer av människor? Det har projektet Ingoskog undersökt närmre.

I projektet har de arbetat med en metod framställd i Norge som heter "landskapsresursanalys". De har haft norra klarälvsdalen som sitt udneröskningsområde.

– Vi samlade människor som har olika intressen i skogen. Det kan vara de som bor och verkar i området, de som är med i föreningslivet, driver företag, säger Nina Christensson, som är lektor i geografididaktik och forskat i projektet.

– Vi frågade de helt enkelt vad skogen har för värde för de, fortsätter hon.

Det hettade till under samtalen ibland när konflikten mellan olika värden blev tydlig.

– Naturvård mot mer kommersiella intressen, som att avverka skog för ekonomisk vinning, säger Nina Christensson.

– Jag tror att det här är en metod som kommer kunna användas i det fortsatta arbetet mot en grön omställning, när man ska ta nya policybeslut och liknande om hur skogen ska kunna användas, avslutar hon.