Ny sexstudie

Stora skillnader mellan könen i frågor om sex

1:45 min

Den första stora svenska sexstudien på över 20 år visar att det är stora skillnader mellan kvinnor och män i många frågor som rör sexualitet.

Det är Folkhälsomyndigheten som frågat 14 500 personer om sexuell hälsa och rättigheter och studien visar att de flesta, runt 60 procent, är nöjda med sitt sexliv.

Men ungefär 30 procent av männen och 20 procent av kvinnorna skulle vilja ha mer sex.

De flesta tillfrågade säger att de kan kommunicera om sex, men det är färre män än kvinnor som upplever att de kan säga nej till sex och drygt 60 procent av kvinnorna och 30 procent av männen haft sex fast de inte velat.

Folkhälsomyndigheten skriver på Svenska Dagbladets debattsida att senast en liknande studie gjordes var 1996, innan sexköpslagen, samtyckeslagstiftning och metoo.

Nästan hälften av kvinnorna i enkäten nu uppger att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier och ungefär 40 procent av kvinnorna hade varit med om något annan form av sexuellt övergrepp.

Att sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor är så vanliga utgör ett stort folkhälsoproblem och måste upphöra, skriver företrädarna för Folkhälsomyndigheten. Det krävs ett jämställdhetsarbete på bred front i hela samhället för att ändra attityderna, menar de.

De pekar också på att yngre personer ofta har ungdomsmottagningar att vända sig till, men att också vuxna och äldre behöver mer tillgång till råd och stöd om sexualitetsfrågor.