SOCIALT UTSATTA

Rika kommuner uppmanar socialt utsatta att flytta till mindre kommuner

2:02 min

Socialt utsatta personer uppmanas och får hjälp med att flytta från storstäder till glesbygdskommuner som de saknar koppling till, som Ludvika och Ljusnarsberg.

– De har fått hjälp att flytta hit och fått med sig pengar till några månadshyror. Det som är anmärkningsvärt är att de inte har någon koppling till kommunen utan de har fått lösa sin hemlöshet genom att flytta.