vätgas och eldrivna ugnar

Nu tar den fossilfria pilotanläggningen form på SSAB

1:54 min

Det väldiga projektet för SSAB, LKAB och Vattenfall att bli fossilfria går vidare. Nu börjar den första pilotanläggningen ta form ute på SSAB:s område i Luleå.

På den nya försöksanläggningen ska SSAB producera stål helt utan användningen av fossila bränslen.
Istället för förbränning och reducering med kol och koks ska vätgas och eldrivna ugnar ersätta den gamla tekniken.

Idag står LKAB och SSAB för en tiondel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Och det är främst från förbränningen av koks i SSAB:s masugnar som är källan.
Men att ersätta eldarna med elektriskt drivna ugnar har ett problem – det kommer gå åt betydligt mycket mer elektricitet.

– Vi har redan bra energisystem i Sverige och det finns mycket potential att bygga ut den fossilfria elproduktionen, det vill säga vindkraft och vattenkraft. Så vi tror att det kommer gå bra, säger Martin Pei, projektets ordförande.

Parallellt med bygget i Luleå planeras det två till pilotanläggningar. Inne i Svartöberget i Luleå vill Vattenfall bygga en förvaring för vätgas till stålproduktionen.

Och på LKAB:s område i Malmberget ska man till nästa sommar testa pelletstillverkning med fossilfri BIO-olja istället för vanlig eldningsolja.

Hittills har projekten fått över en halv miljard kronor från staten. Men projektets ordförande Martin Pei tror att ännu mer kommer att krävas framöver.

– Vi kommer ännu mer stöd, men tekniken är otroligt viktig för Sverige och hela världen för att vi ska ta oss ur vårt beroende av fossilt kol, säger han.