Folkhälsomyndigheten

Svenskars sexuella hälsa kartlagd

2:38 min

I dag presenterades den största undersökning som gjorts kring svenskarna sexuella och reproduktiva hälsa.

I undersökningen, som gjorts på uppdrag av regeringen, har nästan 15 000 personer mellan 16-84 år svarat på frågor om bland annat sexuellt beteende. Men också om preventivmedel, prostitution och konsekvenser vid förlossning.

42 procent av kvinnorna som svarade i studien uppger att de utsatts för sexuella trakasserier och mer än en tredjedel för sexuellt övergrepp. För män är motsvarande siffror strax under 10 procent.

– Jag tycker siffrorna kring sexuella trakasserier, övergrepp och våld är högst anmärkningsvärda, säger Louise Mannheimer, enhetschef för sexuell hälsa och HIV-prevention på Folkhälsomyndigheten.

Extra utsatta är HBTQ-personer.

– De sticker ut nästan i alla frågor som vi tittat på, inte minst när det gäller sexuella trakasseriet, övergrepp och våld.

Undersökningen visar bland annat att 26 procent av kvinnorna svarat att en förlossning medfört fysiska konsekvenser, att 70 procent av männen tittar på porr, 9 procent av männen har gett ersättning för sex, och en tredjedel av kvinnorna har genomgått en abort.

Den visar också att det är svårare för män, än kvinnor att säga nej till sex, ta egna initiativ och berätta vad de vill göra sexuellt.

– Män i högre grad upplever, tänker jag, förväntningar att nej det kan man inte göra som man. Och det tänker jag har att göra med de sexuella scripten, det vill säga förväntningar och föreställningar kring vad är manlig sexualitet, vad är kvinnlig sexualitet och hur det påverkar hur vi agerar, säger Charlotte Deogan är utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Och så frågan för oss nyfikna, hur ofta har folk sex egentligen: 20 procent uppger att de inte haft sex senaste året. 30 procent att de har sex 1-3 gånger i månaden och 16 procent att de har sex fler gånger i veckan.

Det är första gången som det gjorts en så här omfattande studie, både när det gäller antal frågor och antal som svarat. Och tanken är nu att resultatet ska kunna användas för att utveckla arbetet kring de här frågorna, bland annat inom vård, skola och rättsväsende. Men vi har också ett eget ansvar, säger Charlotte Deogan.

– Gemene man har ett stort ansvar att öka sin kunskap och medvetenhet kring de här frågorna. På så vid kan man vara del av att ändra en kultur eller toleransnivå, till exempel på sitt arbete.

Undersökningen gjordes under 2017 på uppdrag av regeringen, av SCB. Totalt 50 000 personer tillfrågades, 14 500 svarade. Svarsfrekvens 31%, bortfallet har viktats för att justeras.

Undersökningen utfördes under 2017 av SCB, Statistiska centralbyrån. 50 000 personer ur totalbefolkningsregistret tillfrågades, 14 500 svarade. Svarsfrekvens 31%, bortfallet har viktats.