Framtidens metaller bryts inte i Sverige

1:12 min

I takt med elektrifieringen i samhället kommer efterfrågan på vissa metaller att öka markant. Men trots stora råvarutillgångar i Sverige öppnas inga nya gruvor.

Svensk miljölagstiftning och byråkrati har bidragit till att Boliden nu satsar mer i Finland istället. 
  
– Tittar vi på Sverige så har vi ju oerhörda problem att starta någon ny gruvanläggning, och det hänger ihop med tillståndsprocessen. Däremot investerar vi i ökad produktion vid befintliga gruvor, säger bolagets kommunikationsdirektör Klas Nilsson.

Europa i stort kommer få allt svårare att få fram de metaller som efterfrågas när bilindustrin och hela samhället investerar mer och mer i elektrifieringen.

Som exempel kommer efterfrågan inom EU på metallen kobolt till batterier för elfordon att om tio år vara 80 000 ton. Det enligt en forskningsstudie från i fjol beställd av Europakommissionen.

Men produktionen inom EU beräknas då stanna vid bara några få tusen ton och då är ändå återvinningen av kobolt från uttjänta batterier inräknat.

Just Boliden köpte för några år sedan en gruva i norra Finland för utvinning av bland annat kobolt samtidigt som utredningar pågår att utvinna mer där. En metall som alltså även finns i svensk mark, men som inte bryts här.
 
– Vi har ju valt att satsa i Finland av flera olika skäl. Tillståndsprocesserna är krävande även i Finland, miljökraven är höga även där, men vi upplever det som att det är en mer adekvat, mer rättssäker och mer tillförlitlig tillståndsprocess i Finland jämfört med i Sverige, säger Klas Nilsson.

Industrin står alltså inför stora utmaningar för att få fram de mängder av metaller som ett alltmer elektrifierat samhälle kommer att efterfråga.

Och som ett sätt att möta de miljömässiga utmaningarna och för att öka acceptansen för ny gruvdrift föreslår Stockholm Environment institute och gruv- mineral och metallproducenternas branschförening Swemin i en helt ny rapport en form av EKO-märkning av metaller som kobolt eller koppar på samma sätt som EKO-märkning av grönsaker eller ägg. På så sätt ska metaller göras spårbara för att kontrollera hur produktionen har skett.
 
– Det går åt det hållet redan nu, säger forskaren Olle Ohlsson från Stockholm Environment Institute.

– Dels att det tecknas speciella avtal med särskilt hållbar koppar. London metal exchange som är den stora råvarubörsen har börjat tala om att de bara ska förhandla med kobolt som det finns spårbarhet på, säger han.

Hör hela reportaget nedan