Enligt Brå

Flyktingströmmen inte huvudorsak till fler sexbrott

2:13 min

Den stora ökningen av anmälda sexualbrott dom senaste åren kan inte förklaras av att det kom rekordmånga flyktingar till Sverige 2015.

Det framgår av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, där Stina Holmberg är utrednings- och forskningsråd.

Andelen kvinnor som uppger att dom utsatts för sexbrott har det gått från drygt 1 procent år 2011 till drygt 4 procent 2016, enligt Brås nationella trygghetsundersökning.

Även antalet polisanmälningar har ökat - men inte lika kraftigt.

Regeringen har gett Brå i uppdrag att utreda vad den här ökningen kan bero på. O Enligt BRÅ finns idag en ökad benägenhet bland kvinnor att tala öppet om utsatthet för sexuella ofredanden, och det leder till att fler uppger för myndigheter att de blivit utsatta.

Dessutom har det sedan 2010 varit flera uppmärksammade upprop mot sexualbrott i sociala medier, som haft gemensamt att de skickat signaler om att sexualbrott inte ska tolereras, och att de ska anmälas..

Enligt studien är orsaken snarare en ökad benägenhet att anmäla sexualbrott - och att det sker fler sexbrott på nätet.

Och den stora flyktingströmmen 2015 har alltså som mest bidragit till en liten del av ökningen, enligt BRÅ. Stina Holmberg vid myndigheten påpekar dock att studien inte gjort en närmare analys av den misstänkte gärningsmannens härkomst.