Kan bli svårt för S att bilda regering i Danmark

2:06 min

Allt tyder på att det röda blocket med Socialdemokraterna i spetsen kommer bli störst vid det danska valet på onsdag. Men regeringsbildningen spås bli komplicerad.

Alla opinionsmätningar visar att det blir det röda blocket som kommer bli störst vid valet och att Socialdemokraternas ledare, Mette Frederiksen, kommer få lov att försöka bilda regering. Men splittringen inom det röda blocket i Danmark är stor.

 – Det är invandringspolitiken som delar partierna på ett helt annat vis än tidigare, säger Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget.

De danska Socialdemokraterna har de senaste åren lagt en ny kurs och förespråkar i dag en mer restriktiv linje i invandringspolitiken, som ligger väldigt nära den politik som den borgerliga regeringen och dess stödparti, Dansk Folkeparti fört.

En linje som Mette Frederiksen hållit fast vid under valrörelsen.

De flesta andra partierna i de röda blocket, som väntas vara de som ska föra Mette Frederiksen till makten, förespråkar en betydligt mindre restriktiv politik. Inte minst det socialliberala partiet Radikale Venstre har ställt krav på att få inflytande över invandringspolitiken om det ska ställa sig bakom Mette Frederiksen som statsminister.

Det inflytandet har hon inte velat ge dem.

 – Positionerna är låsta och det talas om att regeringsbildningen kan bli nästan så komplicerad som den svenska, säger Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget.