Protest mot intolerans

RFSL hoppar av Almedalsveckan

1:44 min

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL riks, ställer in sin medverkan under Almedalsveckan. Det var Gotlands Tidningar först att rapportera om.

Orsaken till att organisationen hoppar av är de senaste årens hat och hot som organisationen fått ta emot av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

RFSL vill tydligt markera mot den tolerans mot intolerans och hat som organisationen ser i rådande praxis, alltså hur svensk lag tolkas när det gäller nazistisk organisering.

Region Gotland har hittills inte fått in någon förfrågan från NMR om markupplåtelse under Almedalsveckan. Om en sådan kommer är det troligt att den får avslag, enligt Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.