EU-granskning med kartor och grafik

När man använder ord som EU, bidrag, kartläggning och granskning kan inslag och artiklar tyvärr bli ganska torra. För att göra publiceringarna om EU-valet något roligare för publiken gjorde vi unik grafik, kartor med mera.

EU-valet var allt det pratades om under några veckor. Intervjuer med toppkandidater, förtidsröstning och hur vi egentligen påverkas av EU-besluten är bara några exempel på publiceringar. Samtidigt höll vi på med vår stora kartläggning och granskning av EU-bidragen

VAD BYGGDE VI OCH HUR BYGGDE VI DET?

Vi tog verkligen till vara på allt fokus på EU och jobbade med flera projekt i anknytning till valet. Självklart fick vår egna granskning störst utrymme men vi hann även med en del annat EU-relaterat.

Med hjälp av Lotta Myhrén från Ekot fick vi till flera inslag från vår kartläggning och till webben för dessa artiklar producerade vi två olika kartor som även lokala kanaler kunde använda sig av. Kartorna gjorde vi genom att först exportera relevant data från vår databas till Excel, för att sedan lägga in det i kartprogrammet Carto, där vi stylade kartan innan vi förde över den till sajten.

Rikskarta över hur jordbrukarstödet fördelats mellan kommunerna sett till hektar jordbruksmark.

Rikskarta över hur EU-bidragen fördelats mellan länen sett till antal invånare.

Vi gjorde inte bara kartor, utan även grafik över bidragen (se längst ner i artikeln länkad ovan) samt specialanpassad grafik till vissa P4-redaktioner.

Grafik över hur EU-stödet till unga jordbrukare delats ut i Gävleborg.

Vi gick dock ifrån vårt enorma material i några dagar för att göra ett projekt tillsammans med P4 Stockholm. De hade idén att berätta för publiken hur deras vardagsrutiner påverkas av EU:s beslut. Ett superbra sätt att engagera publiken inför EU-valet, tyckte vi. Resultatet blev fyra bildsnurror med ljud där man får höra fyra personer berätta om deras rutiner och en reporter som fyller i hur denna rutin påverkas av EU.

Ljudsnurror om hur EU påverkar vår vardag.

VILKA VAR INBLANDADE?

Camilla Tranberg, utvecklare, Digitala insatsstyrkan
Niklas Emilsson, utvecklare, Digitala insatsstyrkan
Paul Haeberlein, digital utvecklingsredaktör, Digitala insatsstyrkan
Eric Weber, datajournalist, Digitala insatsstyrkan
Maksim Goobar, designer, Digitala insatsstyrkan
Paloma Lucero, grafiker, Digitala insatsstyrkan
Elin Wärmegård, digital redaktör, Digitala insatsstyrkan
Marcus Eriksson, digital producent, Digitala insatsstyrkan
Yasmine El Rafie, projektledare/produktägare, Digitala insatsstyrkan
Josephine Bergenmar, researcher, Område Mitt
Lotta Myhrén, reporter, Ekot
Karin Wettre, gruppchef, Ekot
Jan Andersson, reporter, Ekot
Jens Möller, reporter, Ekot
Johanna Sjöqvist Harland, redaktör/reporter, P4 Stockholm
Mariela Quintana Melin, reporter, P4 Stockholm
Julia Blomgren, reporter, P4 Stockholm
David Moro, reporter P4, Stockholm
Anna Björkman, agendachef, P4 Stockholm
Mårten Eidevall, digital producent, P4 Stockholm

Plus: Kul att göra flera projekt på samma tema och med samma underlag. Vi har verkligen fördjupat våra kunskaper om EU!

Minus: På grund av att vi hade en hård deadline (valdagen) och jobbade med flera projekt samtidigt kunde vi inte lägga så mycket tid på varje delprojekt som vi önskade.