Skador på jobbet

Arbetsmiljörisker störst för unga

1:53 min

De senaste åren har risken för unga att skadas på jobbet ökat. Anmälningsfrekvensen för arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland unga män under 25 år låg i fjol ungefär 50 procent högre än för män i genomsnitt, enligt Arbetsmiljöverket.

– Det vi har sett nu när vi har tittat under en tioårsperiod är att det faktiskt sticker ut, unga män mellan 16-24 år, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Totalt anmäldes knappt 119 000 arbetsskador förra året, enligt Arbetsmiljöverkets nya statistik. Det är ungefär samma nivå som året innan med 122 000 anmälningar. Dödsolyckorna ökade från 55 till 58, och hittills i år har 23 personer omkommit.

När det gäller unga och olyckor på jobbet ser Arbetsmiljöverket en oroväckande trend. I åldern 16-24 år ökar anmälningarna. Bland unga män där det ökar mest ökade olyckorna med sjukfrånvaro med 30 procent mellan 2014 och 2018.

En orsak kan vara bristande introduktion, en annan att unga tar onödiga risker.

– Vi har också sett i bemanningsbranschen och andra där unga jobbar som vikarier eller timanställda att de ofta är nya på jobbet. De byter jobb ganska ofta och när man kommer till ett nytt ställe så är det nya rutiner och nya maskiner som påverkar riskerna, säger Heli Aarnipuro som leder inspektioner för unga i arbetslivet på Arbetsmiljöverket.

En positiv trend i arbetsskadestatistiken är att arbetssjukdomar minskar, alltså skador som inte orsakats av olyckor, till exempel ensidiga rörelser eller psykiska påfrestningar.

Arbetsmiljöverket hade inför 2019 begärt 25 miljoner mer av regeringen bland annat för att uppnå målet 300 inspektörer. Det fick man inte och målet kommer inte att nås, enligt generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

– Vi jobbar ständigt med att förfina både våra arbetsmetoder och våra urval, säger hon.

Betyder det här att ni får sänka ambitionerna?

– Det kan handla om att sänka ambitioner men framför allt så börjar vi med att ytterligare precisera våra urval och vilka prioriteringar vi gör.