HÄLSA

Regionråd upprörd över få hälsoundersökningar av placerade barn

1:27 min

Jacob Sandgren (S) är upprörd och kräver bättring.

Endast 16 procent av barn och ungdomar som placerats utanför hemmet för vård hälsoundersöktes 2018 - målet var 75 procent.

Kommunerna får kritik av Jacob Sandgren som är ordförande i nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

– Det handlar om att lära sig av den kommunen där det fungerar och att det inte är fritt val att göra hälsoundersökning, säger han.