Etanol kan bli dyrt!

Enligt EU-direktiv får inte etanol vara skattefritt om de fortsätter att sälja så bra som det gör i Sverige idag. Skattefriheten på etanol gäller fram till 2009 och projekt av den här typen tillåts av EU så länge försäljningen av etanolbilar inte överstiger 20 procent av marknaden. magnus Nilsson är trafikexpert på Naturskyddsföreningen och han säger till Sveriges radio Väst att något måste göras för att det ska bli möjligt att även i framtiden kunna gynna försäljningen av miljövänligare bilar.

Om skatten på etanol jämnas med bensinskatten så kommar etanol kosta 9,86 kronor per litern.