Lyssna på ett längre inslag om förslaget att stoppa torskfisket

4:56 min

Torskfiskekvoten i östra Östersjön föreslås sättas till noll. Innebörden av detta hade blivit att inget torskfiske alls skulle bedrivas under 2020.

Det Internationella havsforskningsrådet, ICES, föreslår nu att fisket av torsk i östra Östersjöns stoppas på grund av att torskbeståndet under en lång tid har försämrats.

Man bedömer nu att beståndet är på en så låg nivå att det inte är säkert att beståndet kan återhämta sig.

Det är EU:s medlemsstater runt Östersjön som fattar beslutet i frågan senare i år.