Sverige sämst på att integrera nyanlända på arbetsmarknaden

1:35 min

Det tar längre tid för invandrare att integrera sig på arbetsmarknaden än jämfört med de andra nordiska länderna. Det säger en ny forskningsstudie.

– Sverige kan bli bättre på att få ut nyanlända i arbete, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Rapporten pekar på att Sverige har tagit emot flest utomeuropeiska invandrare i Norden, men också flest lågutbildade. Samtidigt har Sverige högst sysselsättningsgrad bland inrikes födda. Det gör att sysselsättningsglappet är störst här.

– Andra länder är snabbar än vi på att få ut de nyanlända i arbete och därför har mitt fokus de senaste åren varit just detta att öka tempot. Vi borde lyckas bättre med utrikes födda. Även om vi har sett tydliga förbättringar de senaste åren så är jag långt ifrån nöjd, säger Ylva Johansson till Studio Ett.

För att få ut fler invandrare på arbetsmarknaden föreslår rapportförfattaren Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi, bland annat sänkta minimilöner.

– Jag tror att det skulle behövas också lägre minimilöner och då bör man göra det på ett sådant sätt att man inte sänker minimilöner generellt utan man försöker konstruera nya typer av lågkvalificerade jobb som då kan betalas mindre, säger Lars Calmfors.

Men sänkta löner är inget som arbetsmarknadsministern vill ha utan hon förordar istället statligt subventionerade jobb.

– Forskningen visar att subventionerade anställningar är ett av de mest effektiva sätten att få in personer i varaktig anställning på arbetsmarknaden, säger Ylva Johansson.