Nej till huvudduk för elever i Staffanstorp

1:57 min

Staffanstorp beslutade i dag vid ett möte i kommunstyrelsen att införa nolltolerans mot slöja för barn i förskola och i skola upp till sjätte klass.

Förbudet är en del av en integrationsplan för kommunen, som styrs i ett samarbete mellan Moderater och Sverigedemokrater. Men det är inte säkert om slöjförbudet går att införa eftersom det kan strida mot diskrimineringslagen och religionsfriheten. Det säger Andreas Lindholm som är jurist på Skolverket.

– Vi på Skolverket har tittat på den här frågan 2012, och vi kom fram till att det inte är tillåtet eller förenligt med religionsfriheten och diskrimineringslagen att införa generella förbud mot slöja i skolan.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson berättar att det inte har varit ett stort problem med huvuddukar och påpekar att det inte är ett förbud.

– Detta är ett skarpt avståndstagande från vår sida, sedan får det naturligtvis prövas.

– Det vi skriver är att vi inte accepterar det. Det är inte ett uttryckligt förbud med sanktioner eller liknande. Det är ett skarpt avståndstagande från vår sida och sedan får det naturligtvis prövas.

Beslutet om huvuddukar kom vid ett möte i kommunstyrelsen på onsdagen och är en del av en integrationsplan för kommunen, som styrs i ett samarbete mellan Moderater och Sverigedemokrater. Kommunen säger sig vilja markera mot vad den kallar för kulturella särkrav. Hit räknas alltså slöjor på barn upp till sjätte klass.

 – Det finns ingen sanktion om det kommer en flicka med huvudduk. Det är inte flickan som ska straffas. Däremot kan man alltid föra ett samtal med vårdnadshavarna om lämpligheten i att sexualisera barn, säger Christian Sonesson.