Skånskan sjukare än skåningen

De skånska kvinnorna är sjukskrivna mer än de skånska männen. Det visar en rapport från Tjänstemännens centralorganisation, TCO.
Mest sjukskrivna bland de skånska kvinnorna är de som bor i Klippans kommun. En genomsnittlig skånska var sjukskriven i drygt fem veckor under förra året, och det är en hel vecka mer än den genomsnittlige skånska mannen. De friskaste kvinnorna hittar man i Hörby och de friskaste männen i Lund.