Vår uppkopplade värld

Digitala verktyg blir obligatoriskt i förskolan

2:11 min

Nu ska förskolan digitaliseras på allvar. Från och med första juli blir det obligatoriskt att använda digitala verktyg i förskolan.

Hör mer i Vetandets värld

Det här är en del av Sveriges nationella digitaliseringsstrategi som klubbades igenom 2017.

Många barn är vana vid att hålla på med surfplattor och andra digitala verktyg. Enligt Statens medieråd använder minst fem procent av barnen under ett år internet varje dag och 55 procent av ettåringarna har tillgång till en surfplatta.

När det gäller femåringarna har 80 procent tillgång till en surfplatta.

Eftersom den digitala tekniken finns hemma så behöver den finnas på förskolan också. Det menar forskaren Susanne Kjällander, som varit med ta fram de nya riktlinjerna.

– Vi har en hel generation nu som möter digitala verktyg hemma och de behöver få verktyg för att förstå sin omvärld. För väldigt stor del av världen pågår i de digitala miljöerna, säger Susanne Kjällander.

Men Catarina Player Koro, som docent i pedagogiskt arbetet, Göteborgs universitet och forskar om digital teknik i skolan, pekar på att digitaliseringen av förskolan genomförs utan vetenskapligt stöd.

– Ett problem är ju att man inte vet vilka effekter det får. En annan sak som man måste fundera över i tider då utbildningssystemet har dålig ekonomi är var det är mest resurseffektivt att lägga pengarna, säger Catarina Player Koro.