Gifter i vattnet

Sopor från tippen på crossbanan vid inspektion

2:10 min

Den gamla soptippen i Visby behöver skötas bättre enligt regionens samhällsbyggnadsförvaltning efter inspektion på plats under våren.

Efter att Region Gotlands miljöskyddsinspektör Amelie Larsson inspekterade tippen under våren kritiserade hon att det ligger jordhögar från bygget av  kryssningskajen, att träd växer vilt i slänterna, lakvattenbassänger fyllda till brädden och sopor på crossbanan.

– Det är en verksamhet som sliter ned de skikt som ska skydda deponin, säger hon om crossbanan.

Mest fokus är det på vattnet eftersom det gamla sopberget ligger i Visbys vattenskyddsområde. Tränger det in regn in bland soporna kan vattnet föra med sig gifter. I bassängen har de mätt upp förhöjda halter av bland annat pfas och bensen, och föroreningar finns även i grundvattnet i närheten. När det gäller crossbanan är hon tveksam till om tippen är en bra plats.

– Därför vill vi att teknikförvaltningen visar hur de här två verksamheterna ska gå att förena, säger Amelie Larsson.