Oenighet om EU:s nya vapendirektiv

1:09 min

Regeringens försök att nå en uppgörelse med de borgerliga partierna om hur EU:s nya vapendirektiv ska genomföras i svensk lag har spruckit. 
Det omdebatterade förslaget saknar i dagsläget stöd i riksdagen.

– Vi är kritiska till det. Det skulle ju innebära en överimplementering av EU-direktivet, och det skulle försvåra kraftigt för tusentals jägare och sportskyttar runt om i Sverige, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.
 
EU:s nya vapendirektiv ska göra det svårare för terrorister att få tag i vapen. I februari lade regeringen fram en lagrådsremiss om hur de här reglerna ska genomföras i svensk lag.

Det innebär bland annat att kraven på märkning och registrering utökas, och att tillstånden att inneha vissa vapen som huvudregel ska tidsbegränsas.
 
Den rundringning som Ekot har gjort visar att såväl de borgerliga partierna som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet säger nej till det förslag som har presenterats.

En invändning är att regeringen går längre än vad EU:s vapendirektiv kräver, det vill säga överimplementerar. Jägare och sportskyttar, vars innehav redan i dag är noga reglerat enligt svensk lagstiftning, "drabbas oproportionerligt hårt", anser en rad partier.

– Framför allt så skulle det försvåra att transportera vapen in och ut i landet, vilket behövs när man tävlar. Det skulle försvåra vilken typ av vapen man får använda, vilka patroner man får använda. Det är väldigt mycket tekniskt i förslaget som skulle skada den sportskytte-, jägar- och samlarverksamhet som är en väldigt stor del av vår svenska kultur, säger Centerpartiets riksdagsledamot Jonny Cato Hansson.

Regeringens tidsplan har spruckit eftersom en färdig proposition skulle ha presenterats i april. Ansvarig minister Mikael Damberg har bjudit in de borgerliga partierna för att diskutera frågan.

Men Moderaterna har tackat nej, berättar partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

– Jag har inget intresse av att hjälpa den här regeringen att försvåra för landets jägare och sportskyttar, säger Johan Forsell.
 
Socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i justitieutskottet, tycker att Moderaterna har agerat "oseriöst".

– Jag har under mina år i riksdagen jobbat med väldigt svåra frågor, och jag har aldrig mött det ointresset från andra partier att sätta sig ned och ha en diskussion, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Hur ser du på de här partiernas kritik att regeringen överimplementerar, det vill säga gör mer än EU kräver?

– I grunden är ju vår hållning att det här inte ska överimplementeras. Det är ett direktiv som ska införas. Vi vill göra på den nivån, så att det blir så lite påverkan som möjligt för dem som berörs. Samtidigt som det finns viktiga delar i direktivet som vi inte kommer undan.
 
Beskedet från Fredrik Lundh Sammeli är nu att regeringen på egen hand kommer att arbeta vidare med propositionen om hur EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk lag. 
 
– Det kommer att landa i en produkt från regeringen till riksdagen framöver, och då får vi fortsätta diskussionen här i riksdagen. Men svåra frågor kräver ett ansvarstagande från alla partier.

Hör hela reportaget i ljudklippet nedan