Föräldraskap som religion

11 min

Hur ska man egentligen uppfostra ett barn, och vilken roll spelar arv respektive miljö för hur en människa blir?

Om ett halvår, den första januari, blir barnkonventionen svensk lag.
Synen på barn i barnkonventionen säger en del om vår syn på föräldraskap idag, det menar Katarina Westerlund som är docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Karin Brocki som är professor i psykologi vid Uppsala universitet berättar om det senaste inom utvecklingspsykologin.

Professor Patrik Magnusson som är chef för Tvillingregistret vid Karolinska institutet berättar om genernas betydelse i barnuppfostran.