Etableringsstopp för religiösa friskolor snabbutreds igen

1:10 min

Frågan om etableringsstopp för religiösa friskolor ska snabbutredas, som en konsekvens av januariöverenskommelsen.

– Vi skärper utredningens uppdrag till att lämna ett förslag om hur man kan införa etableringsstopp för skolor med konfessionella inslag, och det är mycket positivt, säger Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson.

Det handlar om friskolor som säger sig ha konfessionell inriktning och där religiösa inslag får ingå, inte i undervisningen, men väl i kringaktiviteter som morgonbön, måltidsrutiner etcetera. Det är aktiviteter som enligt skollagen ska vara frivilliga för eleverna att delta i.

I dag finns ett 70-tal skolor som uppger sig ha konfessionella inslag, flertalet på kristen grund, och varken Liberalerna eller Socialdemokraterna vill att de ska bli fler.

- Det är korrekt. Vi vill ändra lagen så att Skolinspektionen ska kunna säga nej, säger Roger Haddad, och tillägger att Liberalerna hade velat gå ett steg längre med ett förbud mot att befintliga religiösa friskolor expanderar.

 – Att de etablerar sig på nya orter eller inför fler stadier, säger Roger Haddad.

Men frågan är inte självklar. Enligt den gängse tolkningen av Europakonventionen måste Sverige tillåta skolor med konfessionell inriktning, och ett etableringsstopp skulle kunna krocka mot den skyldigheten.

 – Den här frågan har ju utretts flera gånger och man har funnit att den inte är förenlig med de konventioner Sverige har anslutit sig till, säger Ulla Hamilton som är vd för friskolornas riksförbund.

Frågan om ett etableringstopp ska nu snabbutredas och i december väntas ett förslag om hur det ska gå till.