STUDIO ETT MÅNDAG 3 JUNI

Skolverkets chef om kritiken

14 min
  • Skolverket har fått kritik angående att formuleringar om hedersrelaterat våld och förtryck eventuellt inte kommer finnas med i framtida läroplaner.
  • Enligt förslaget som varit ute på remiss bör begreppet "hedersrelaterat våld och förtryck" inte användas i läroplanerna eftersom det riskerar att "grupper ställs mot varandra".
  • Hör samtal med Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, och Sara Mohammad, grundare och verksamhetsansvarig
    på organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime som arbetar mot hedersvåld och förtryck.