Sjukpenning

Färre avslag för Försäkringskassans anställda

1:47 min

I genomsnitt får tre procent av de som sjukskrivits av en läkare avslag när de söker sjukpenning hos Försäkringskassan, men bland Försäkringskassans egen personal fick bara 0,3 procent (tre promille) avslag.

Det var privatpersonen Olle Walday som bestämde sig för att begära ut uppgifterna efter att han själv fått avslag på sin ansökan om sjukpenning trots att hans läkare hade sjukskrivit honom.

– Det här är fel, såhär får det inte gå till! Och det är inte bara jag som hamnat i den här situation, säger Olle Walday.

Låssmeden Olle Walday i Västerås gick in i väggen för två år sen. Han blev sjukskriven av sin läkare, men när han ansökte om sjukpenning hos Försäkringskassan fick han avslag.

– Jag funderade, vad är det här för myndighet, hur fungerar de? Och så slog mig tanken, undrar om de behandlar sina egna anställda på samma sätt?

Olle Walday begärde ut alla beslut rörande sjukpenning för samtliga anställda på Försäkringskassan mellan april 2017 och maj 2018.

Ekot har fått ut samma avidentifierade handlingar och de visar att under den tolvmånadersperioden kom det in 658 ansökningar om sjukpenning från personer som var anställda på Försäkringskassan.

Bara två fick avslag på sin första ansökan, det motsvarar tre promille.
I hela befolkningen fick tre procent avslag under samma period. Det framgår av Försäkringskassans årsredovisning för 2018.

Men Cecilia Udin som är Nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan menar att det inte går att dra några slutsatser av det:

– Eftersom det här är ett här-och-nu-material och det går ju inte att jämföra med nåt rikssnitt och vi gör aldrig sådana här undersökningar per arbetsgivare, utan vi tar ju ett snitt på alla som är sjukskrivna, så det går inte att dra några slutsatser av det här materialet, säger Cecilia Udin.

När man ser det skulle man kunna tro att det handlar om att handläggarna är snällare i bedömningarna när det gäller er egen personal?

– Vi gör alltid individuella bedömningar och reglerna är lika för alla. När man ansöker ska man tala om sina arbetsuppgifter och det ska alla göra och då gör vi det utifrån läkarintyg, uppgifter från arbetsgivare och uppgifter från den enskilda och sen gör vi en arbetsförmågebedömning, säger Cecilia Udin.

Hör ett längre reportage om Olle Walday och en intervju med rättsprofessorn Ruth Mannelqvist här.