Kanada: Kvinnor ur ursprungsfolket utsätts för ”folkmord”

2:19 min

De tusentals kvinnor och flickor som har mördats eller försvunnit i Kanada de senaste decennierna är offer för ett ”folkmord”. Så står det i en rapport som gjordes offentlig i Quebec idag.

I både USA och Kanada har kvinnor ur ländernas ursprungsbefolkning försvunnit eller mördats i betydligt högre grad än kvinnor i övriga befolkningen. 1 200 ursprungsfolkskvinnor och flickor har mördats eller försvunnit i Kanada mellan 1980 till 2012, enligt kanadensiska polisens beräkningar.

Enligt rapporten som släpptes idag är den egentliga siffran förmodligen betydligt högre.

– Jag bär det här smycket för att hedra alla flickor som försvunnit, sade Verna Paulson, en av talarna under ceremonin för rapportsläppet.

Det är sex gånger vanligare att en kvinna ur ursprungsbefolkningen mördas jämfört med kvinnor i övriga befolkningen i Kanada. Det är också vanligare att de inte känner förövaren.

Orsakerna är flera, men enligt rapporten har summan av den sexism och rasism som ursprungsfolkskvinnor drabbas av gjort dem till en särskilt utsatt grupp.

”Den hårda sanningen är att lagarna och institutionerna” i Kanada ”underblåser överträdelser mot människors rättigheter så till en grad att utgör ett folkmord på ursprungsfolkskvinnor” står det i utredningen.

I både USA och Kanada är regioner med en hög andel ursprungsfolk ofta rika på naturresurser. När företag exploaterar resurserna skapas tillfälliga läger av manliga arbetare i de regionerna, vilket kan ha bidragit till våldet mot ursprungsfolkskvinnor.

”Koloniala strukturer gjorde folkmordet möjligt”, skriver rapportförfattarna, ”det råder krig i det här landet och ursprungsfolkskvinnor står under belägring”.