Lagförslag i höst

Fackens skyddsombud ska motverka dödsolyckor

1:37 min

Regeringen vill att fackliga skyddsombud ska få göra besök också på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar. Ett lagförslag kommer i höst.

Förändringen behövs för att möta arbetsmiljöproblemen på dagens arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Vi måste komma till rätta med dödsolyckorna. En fråga som de fackliga företrädarna ofta lyfter fram är problemet att regionala skyddsombud inte har tillträde till alla arbetsplatser, trots att man har kollektivavtal, och det är det jag nu vill åtgärda, säger Ylva Johansson.

Det är efter många uppmärksammade arbetsolyckor med dödlig utgång som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson nu till hösten kommer att lägga ett skarpt lagförslag om att utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Nytt skulle i så fall bli att de får besöka alla arbetsplatser där det finns kollektivavtal även om facket inte har några medlemmar där. Bland annat handlar det om att få tillträde till utländska företag verksamma i byggbranschen, enligt Ylva Johansson.

– Jag räknar med att vi har en lagrådsremiss framme i höst.

Vet du att just det här är effektivt för att komma åt problemet med dödsolyckor?

– Jag har ju lyssnat på parterna och det här är en av de åtgärder som lyfts fram väldigt tydligt av de fackliga företrädarna, och jag tycker därför att vi ska gå fram med det förslaget, säger hon.

Men motparten, arbetsgivarsidan, är inte imponerad.

– Frågan är för viktig för att lämnas över till facket, säger Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Hon vill inte utöka de regionala skyddsombudens roll.

– Vi ser inte det som ett seriöst förslag. I första hand för att man ännu inte har utvärderat, man vet inte om den här regionala skyddsombudsverksamheten fungerar och om den gör att arbetsmiljöarbetet i Sverige blir bättre.

LO hade förra året 1160 regionala skyddsombud, TCO 564 och Saco 68. De företräder arbetstagarna när det inte finns något lokalt skyddsombud och kan begära arbetsmiljöåtgärder och också det skarpaste verktyget skyddsstopp på en arbetsplats. Staten betalar drygt 110 miljoner kronor för verksamheten.

Svenskt Näringsliv vill att pengarna i stället ska gå till oberoende arbetsmiljörådgivare.

– Då når de dessutom alla företag i Sverige, säger Anna Bergsten.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

– Skyddsombud har en koppling till facket och ska också ha det i framtiden.