Oro när fler hawala-bolag förlorar konton

2:52 min

Allt fler pengaöverföringsföretag, så kallade hawala-bolag, får nu sina bankkonton stängda av svenska banker.

I ett brev till Nordea uttrycker Somaliska riksförbundet oro för att svensk-somalier kommer att få det svårt att skicka pengar till anhöriga i Somalia.

Riksförbundet ber nu banken att häva stängningarna.

– Nu börjar de tre största bankerna vi har i Sverige att stänga konton på löpande band, vilket skapar en jätteutbredd oro inom den svensksomaliska gruppen. Jag tror att det är en kedjereaktion, att alla banker tar efter varandra, säger Habane Hassan, som är ordförande i Somaliska riksförbundet. 

Hawalabolag är en typ av pengaöverföringsbolag som gör transaktioner till länder som saknar pålitliga banksystem, till exempel Somalia.

Pengar som betalas in på ett hawala-kontor kan direkt hämtas ut på ett kontor i ett annat land. Skulden regleras senare, ofta genom transaktioner via länder i Mellanöstern.

Samsam Ahmed i Stockholm, är en av de som använder sig av hawala. 

– Ja, jag har det och jag är väldigt orolig. För vi försörjer våra barn och familj som bor i Somalia. Vi jobbar. Det är våra pengar. Vi måste skicka till familjen, kusiner och släktingar som behöver hjälp, säger Samsam Ahmed.

Men hawala-upplägget gör det svårt att se exakt varifrån pengarna kommer och vart de ska.

Tidigare i år rapporterade Ekot att minst åtta hawala-bolag, som är godkända av Finansinspektionen, hade fått sina konton stängda. Sedan dess har ytterligare åtminstone fem godkända hawala-bolag fått sina konton stängda. Det handlar om bankkonton hos Swedbank, SEB och Nordea.

I sina beslut hänvisar bankerna till en lag som trädde i kraft i augusti 2017, och där kraven på att vidta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering har skärpts.

Erik Ekman, som är affärsområdeschef på Nordea, säger att det är en slump att så många konton stängs just nu, nästan två år efter att den nya lagen började gälla.

Erik Ekman menar att det är ett resultat av de kontinuerliga genomgångar som banken gör av sina kunder. Samtidigt konstaterar han att det inte är lätt att hitta fungerande upplägg för pengaöverföringar till Somalia.

– Vi måste hela tiden se till att de krav och regler som ställs på oss, att vi lever upp till dem. Och då är det här en svår produkt.

Men i och med att hawala-bolag har fått sina konton stängda har flera personer försökt att föra ut stora summor kontanter från Sverige via flyg.

Somaliska riksförbundets ordförande Habane Hassan befarar nu att det kan bli vanligare. 

– Alternativet blir då att använda de här systemen som man gör i USA, Storbritannien, Kanada, Danmark. Företagen har ingen internationell betalningstjänst, och sen i slutet av månaden så tar man emot alla de här miljonerna som ska skickas, då för man ut det i resväskor till Dubai, säger Habane Hassan.