Brå: Det dödliga våldet ökar

2:01 min

Det dödliga våldet i kriminella miljöer har ökat kraftigt, visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå. Dessutom har trenden i Sverige brutits. Antalet fall av dödligt våld har ökat de senaste åren.

Dagens nivå på omkring ett fall per 100 000 invånare är dock fortfarande lägre än nivån i början av 1990-talet, som var omkring 1,3–1,4 fall per 100 000 i befolkningen.

– Det dödliga våldet har ändrat karaktär genom att det som kan kopplas till konflikter i kriminella miljöer har ökat kraftigt medan det dödliga våldet inom familjen har minskat. Sådant dödligt våld är dock fortfarande lika vanligt som konflikter i kriminell miljö, säger Jonas Öberg, utredare, Brå i ett pressmeddelande.

Fler fall av dödligt våld sker i den kriminella miljön och dessa brott är svåra att utreda, konstaterar Brå. Mycket på grund av att få vittnen vill tala med polisen. Mindre än var fjärde fall klaras upp av polisen. Det gör att Brå nu ser en viss minskning i uppklarningen av dödligt våld på senare år.

En annan tendens är att straffen för dödligt våld har blivit strängare. Allt fler fälls för mord, istället för dråp eller vållande till annans död. Andelen som döms till fängelse istället för exempelvis rättspsykiatrisk vård har också ökat.

De flesta fall av dödligt våld sker i storstadslänen. Flest i Stockholm, 1,4 fall per 100 000 i befolkningen, följt av Skåne, med 1,3 fall. I Västra Götaland är antalet 1,1 fall och i övriga landet 0,7 fall per 100 000 i befolkningen.

Det är dock stor skillnad om man tittar på områden som polisen listat som socialt utsatta områden. Relaterat till befolkningen sker nära 3,5 gånger så mycket av det dödliga våldet i de områdena.

Samtidigt ska man komma ihåg att dessa områden är relativt små och att 83 procent av det dödliga våldet sker i övriga landet, skriver Brå i rapporten.