Allvarliga sjukdomar

Utredare vill öka förbud mot alternativ vård

2:13 min

Förbudet mot alternativa behandlingar mot svåra sjukdomar inom vården bör utvidgas. Det föreslår den utredning som presenteras i dag.

I dag är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes. Utredarna förslår att förbudet ska utvidgas och omfatta alla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar, säger Kjell Asplund, särskild utredare och professor emeritus i medicin:

– Det är en inkonsekvens att man har valt just de här tre sjukdomarna när det finns många andra allvarliga sjukdomar som skulle kunna täckas in. I Norge har man till exempel ett mer brett förbud mot allvarliga sjukdomar och den vägen vill vi också gå, säger Kjell Asplund.

Utredarna vill se ett förbud att ersätta läkemedel vid schizofreni eller antibiotika vid svåra infektioner med alternativmedicinsk behandling.

– Det handlar om att örtmediciner kan ge biverkningar, och också om det används tillsammans med andra vanliga läkemedel. Ett annat är att psykoterapi som är oskickligt bedriven kan ställa till med stora skador. Den tredje faran är när det i samband med allvarliga sjukdomar ges råd om att man ska avbryta en verksam behandling som ges inom hälso- och sjukvården, säger Kjell Asplund.

Däremot menar utredarna att det bör vara tillåtet att använda alternativmedicin för att lindra symtom, och man vill också höja åldersgränsen för vård av barn.

– Nu finns det en åttaårsgräns för barn. Man får inte behandla barn med alternativmedicin. Vi vill dels höja den gränsen till femton år. En ålder då barn själva kan vara med och bestämma sin vård. Men istället vill vi tillåta symptomlindrande behandling som akupunktur vid smärta eller spädbarnsmassage vid kolik. Behandlingar som i sig själva inte är så farliga, säger Kjell Asplund.

Även för gravida vill man tillåta symptomlindring.

– Det är gravida som man inte får behandla idag. Där borde man kunna tillåta symptomlindrande behandling. Akupunktur mot illamående används ganska mycket idag, men formellt är det förbjudet. Det vill vi tillåta, säger Kjell Asplund.