Ekot erfar

Abortkrav blev belastning för SD

2:19 min

Sverigedemokraternas abortpolitik var en belastning för partiet inför riksdagsvalet 2018 och ledde till att man förlorade åtskilliga väljare. Det är, enligt vad Ekot erfar, en av slutsatserna i SD:s egen valanalys.

Inför landsdagarna i höst väntas en arbetsgrupp föreslå att Sverigedemokraterna ska överge det kritiserade kravet att sänka gränsen för fri abort till 12 veckor.

Som enda riksdagsparti vill Sverigedemokraterna att gränsen för fri abort ska sänkas från dagens 18 veckor till 12. En abort blir mer påfrestande ju längre graviditeten fortskrider, och innebär då "ofta ett större fysiskt ingrepp och en svårare mental prövning", är motiveringen.

Inför det senaste riksdagsvalet fick den här ståndpunkten hård kritik från andra partier. Att inskränka aborträtten är skamligt - och ett angrepp på kvinnors frihet, sade till exempel Centerpartiledaren Annie Lööf i TV4:s partiledarutfrågning i september.

En av slutsatserna i Sverigedemokraternas interna valanalys är - enligt vad Ekot erfar - att abortpolitiken blev en belastning för partiet.

SD - som fick 17,5 procent av rösterna - tappade i valrörelsens slutskede "flera procentenheter" i väljarstöd, enbart på grund av abortfrågan, är bedömningen.

Högt uppsatta företrädare säger att partiet var oförberett på att de politiska motståndarna plötsligt skulle ge sig på förslaget att sänka abortgränsen, en åsikt som SD haft länge.

– Vi kommer att behöva göra en positionsförflyttning, säger nu en ledande Sverigedemokrat.

Inför landsdagarna i höst har en arbetsgrupp fått i uppdrag att se över abortpolitiken. Och enligt Ekots källor kommer det att landa i ett förslag att partiet ska överge det omtvistade kravet på sänkt abortgräns och ställa sig bakom dagens lagstiftning, som alltså tillåter fri abort till och med den artonde graviditetsveckan.

Tanken är att SD i ökad utsträckning ska fokusera på att förebygga antalet oönskade graviditeter och att stödja utsatta kvinnor, så att ingen ska känna sig tvingad till abort av yttre omständigheter.

Frågan avgörs av ombuden på landsdagarna.