Bakgrund: Så gjordes kartläggningen av P4 Västerbottens nyheter

Journaliststudenter vid Luleå tekniska universitet har systematiskt undersökt tre månaders nyhetsbevakning hos P4 Västerbotten. Totalt omfattar undersökningen 922 nyhetssändningar.

Hur ofta nämns Västerbottens 15 kommuner i de lokala nyheterna?

Period: November 2018 - Januari 2019

74 procent av den kommunspecifika uppmärksamheten i nyheterna i P4 Västerbotten fick Umeå och Skellefteå. Sport- och kulturnyheter rapporterades nästan enbart från Umeå och Skellefteå under perioden.

Malå kommun nämndes 0 gånger i de lokala P4-nyheterna under januari månad.

Vännäs, Robertsfors, Vindeln, Bjurholm och Nordmaling gränsar till Umeå kommun men fick ändå inte mycket uppmärksamhet. Bjurholm, den kommun i länet med minst befolkning, förekom 7 gånger under de 3 månaderna. Endast vid 1 tillfälle i form av ett inslag där Sveriges Radio var på plats.

Lycksele som är tredje största kommun i länet och förekom 45 gånger i 922 nyhetssändningar. Som jämförelse handlade nyheterna om Umeå 522 gånger.

Förslag om nya krav
Public service-kommittén har i sitt slutbetänkande, “Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar”, föreslagit tydligare krav på public service i fråga om stärkt bevakning av hela landet.

Förslaget, som lades fram 2018 inför den kommande tillståndsperioden, lyder: “SR och SVT ska inom ramen för sin nyhetsverksamhet stärka sin journalistiska bevakning i svagt bevakade lokala områden”.

Sveriges Radio har ställt sig bakom förslaget, men menar att det kommer kräva mer resurser.